Η Ελευθερία του ανθρώπου είναι κύημα, που έχει γονικά την Ηθική και τη Δικαιοσύνη.

Το Δίκαιο, δεν γεννά μόνον, αλλά και υπηρετεί την Ελευθερία των ανθρώπων, αφού ορίζει με δύναμη επιβολής ότι, η Ελευθερία του ενός δεν θίγει την Ελευθερία του άλλου.Σε μια ευνομούμενη και δημοκρατική πολιτεία, ο πολιτειακός νόμος εντάσσεται μέσα στο Δίκαιο και καθορίζει την ποιότητα των πράξεων και της κοινωνικής συμπεριφοράς των Πολιτών.

Ηθική είναι το φρόνημα των Πολιτών, που συμμορφώνεται και συνυπάρχει ηθελημένα με το Δίκαιο, δηλαδή, με τον Ηθικό Νόμο.

Η αρχή και η ουσία του Ηθικού Νόμου, δηλαδή του Δικαίου, είναι η Ελευθερία του ενός και του άλλου, αλλά και ο σεβασμός των δικαιωμάτων και της προσωπικότητος κάθε ανθρώπου.
~
Ποιό ελληνικό κόμμα άραγε, διακηρύσσει και εφαρμόζει όλα τούτα ;;