Πώς μπορεί να συγκριθεί η στιγμή με την αιωνιότητα; Πώς μπορεί να σταθεί η στιγμή μπροστά στην αιωνιότητα;

Η αιωνιότητα είναι το Όλον. Γιά να είναι Όλον, πρέπει να περιέχει τη στιγμή, αλλιώς το Όλον είναι μέρος. Η αιωνιότητα περιέχει το Παν, τα πάντα. Η στιγμή, μπορεί να περιέχει το κάτι. Αν χαθεί το Παν, χάνεται και η αιωνιότητα, γιατί δεν θα υπάρχει πιά το, πρώτος, δεύτερος, ύστερος, ούτε θα υπάρχει το, τώρα και το έπειτα.

Αν συγκρίνεις τη στιγμή, με την αιωνιότητα, η στιγμή είναι μηδέν κι όμως, η στιγμή μπορεί να γίνει αιώνια, μπορεί να γίνει η αιχμή του σπαθιού, η μορφοποίηση του χρόνου.
Όσα φέρνει η στιγμή δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος.

Μιά στιγμή μπορεί να περιλάβει μιά ολόκληρη ζωή. Καθένας μας έχει ή αναμένει την αιώνια στιγμή του, γιατί η μιά στιγμή μπορεί να γίνει αιώνια και να μετράει όσο δεν μετράει η αιωνιότητα.
Μακάρι, η μεγάλη στιγμή του καθενός μας, να είναι η ωραία στιγμή. Είθε …