Καλή Ανάσταση!
Καλή Ανάσταση σε εσάς και την οικογένειά σας!
Καλή Ανάσταση στα μυαλά και στις ψυχές όλων μας!
Καλή Ανάσταση πρώτα στην Ελληνική κοινωνία και κατ’ επέκταση στις κοινωνίες όλων των εθνών και όλων των θρησκειών!
Χρόνια Πολλά σε όλους!