Όταν ο γήινος άνθρωπος ατενίζει το κάλος, αναθυμάται τη θεία του προέλευση. 
Κάθε χρόνο, τέτοια περίπου εποχή, προβάλει το κάλος της φύσης, αλλά και το υπεράνθρωπο θείο κάλος του ΙΗΣΟΥ. 
Ας ανατείνουμε και φέτος τη σκέψη μας και την καρδιά μας προς την απλότητα της φύσης, προς το Μεγαλείο του δράματος 
και προς τη θεία Φανέρωση και ας ευχηθούμε να ευδοκήσει ο Κύριος να στρέψει τη ματιά Του προς τον καθένα μας και προς την πολύπαθη Χώρα μας.