Όταν, σε σύντομο χρόνο, εργατικά χέρια και μυαλά θα αντικατασταθούν από ρομπότ.
Όταν, σύντομα, Καναδοί, Έλληνες ή άλλοι, θα διαμένουν στην Ελλάδα και θα εργάζονται για επιχειρήσεις του εξωτερικού, τί και ποιούς θα εκπροσωπούν οι συνδικαλιστές;
Ποιοί θα πληρώνουν το χαράτσι των ασφαλιστικών εισφορών;
Η καταβολή των εργατικών και των εργοδοτικών εισφορών εξυπηρετεί την άγνοια ή τη δειλία των πολιτικών και τη στρατιά των δημοσίων υπαλλήλων, που απλά κατατυραννούν και εκμεταλλεύονται τους εργαζομένους.
Είναι, ίσως, η ώρα να σκεφτούμε σοβαρά την κατάργηση του ΕΦΚΑ και των ασφαλιστικών εισφορών, την απελευθέρωση κτιρίων και άλλων κεφαλαιουχικών στοιχείων και την απόλυση ή τη μετάθεση των υπαλλήλων των ασφαλιστικών φορέων.
Η λειτουργία του ΟΓΑ μετά το 1961 αποτελεί πρότυπο, για την κάλυψη του κλάδου υγείας και του συνταξιοδοτικού.