Η κυβέρνηση, όπως πολλές άλλες, δίνει χρήματα σε επιχειρήσεις κλ. Δεν τα χαρίζει, θα τα πάρει πίσω, με φόρους ή με πληθωρισμό. Η ελπιζόμενη ανάπτυξη μπορεί να φέρει υπερθέρμανση της οικονομίας.