Ο παρατεταμένος εγκλεισμός των πολιτών, παγκοσμίως και η κρατική υπερστήριξη της οικονομίας επιχειρήσεων και εργαζομένων, ενισχύει τις κρατικές παρεμβάσεις και δημιουργεί σοβιετοποίηση της οικονομίας.